Folkemusik
 

ARTIKLER

Kætter Kvartet: undervisningsmateriale til skolekoncerter 2001/2002:

En kortfattet og letlæselig indgang til den danske spillemandsmusik.

Læs som Pdf-fil (åbner i nyt vindue).


Polskdans som levende tradition i 1900-tallets Danmark? - musik og dans fra Fanø:

Artikel skrevet i forbindelse med et nordisk/polsk seminar om polskdans. Udgivet på engelsk som "Polska as a living tradition? - music and dance from Fanø" i Märta Ramsten (ed.): The Polska in Scandinavia and Poland. Stockholm 2003. Pga. sammenkædningen med omtalte seminar har artiklen en kort indledning og afslutning vedr. fanømusikken og polskdansen. Resten af artiklen giver en grundig indføring i fanømusikken: historie, dansen, melodirepertoire, musikerne, musikken, traditionslinier m.m.

Læs som Pdf-fil (åbner i nyt vindue).


Folkemusik/traditionel musik. Hvad er det, og hvordan giver du det videre?

Oplæg af John Bæk ved seminar i Folkemusikcentret i Hogager d. 27. oktober 2001, hvor en række oplægsholdere var indbudt til at snakke omkring ovennævnte spørgsmål. Mit indlæg var en mærkelig blanding af noget forskerspiresnak (det var før jeg blev indført i de højere videnskabelige sfærer) og nogle personlige erfaringer. Men egentlig ganske underholdende.

Læs som Pdf-fil (åbner i nyt vindue).


Sønderhomusikken og dens musikalske og kulturelle eksistensformer

John Bæk: Paper. Ph.D.-kursus "Music: Concept, writing and performance". Københavns Universitet. November 2002. Mundligt indlæg oprindeligt på engelsk – her oversat til dansk. Mht. de angivne musikeksempler, kan man sagtens bruge lydeksemplerne med Jæ' Sweevers og Frits Brinch fra websiden til venstre "Fanømusikken".

Manuskriptet er primært en diskussion af performancebegrebet - med sønderhomusikken som eksempel. Det vil være en fordel, hvis læseren har et kendskab til videnskabelige diskussioner om performancebegrebet; men jeg vil mene, at almene kendere af folkemusik/ spillemandsmusik vil kunne nikke genkendende til beskrivelserne af, at musik ikke kan forstås som udelukkende klingede lyd. Musikken skal forstås som en integreret del af et hele.

Læs som Pdf-fil (åbner i nyt vindue).


Danmarks berømte spillemænd i 1900-tallet - om markante personligheder og kollektiv selektion

Manuskript til foredrag af John Bæk i forbindelse med Myllargut seminar november 2001 på Musikhistorisk Museum i København. Omhandler Frederik Iversen, Evald Thomsen og Frits Brinch - og har flg. konklusion:"jo mere vi sætter dem i fokus, jo tættere vi bevæger os ind på deres liv, deres personlighed og deres musik – des mere kommer de og deres musik til at fremstå som unikke, særegne og specielle.

Læs som Pdf-fil (åbner i nyt vindue).

 
KONTAKT: Tlf. +45 4028 3490 - Email: johnbaek@stofanet.dk